INTEGROVANÁ PSYCHOTERAPIE


VYMEZENÍ:

INTEGROVANÁ PSYCHOTERAPIE (Knobloch)

Integrovaná psychoterapie vznikla po roce 1950

  1. jako výsledek kritického zhodnocení všech existujících směrů v psychoterapii, včetně psychoanalýzy a behaviorálních terapií;
  2. koordinací individuální, rodinné i skupinové psychoterapie a terapeutické komunity;
  3. koordinací verbálních a neverbálních metod (psychodrama a originální techniky skupinového schematu, psychogymnastiky a řízené abreakce;
  4. teoretická integrace je založena na rozšířené teorii malých společenských skupin, umožňuje odstraněním tradiční pseudoditochomie intrapsychických a interpersonálních jevů, s přihlédnutím k evoluční psychologii.

ČLÁNKY, TEXTY K IP
(chcete-li zobrazit celý článek nebo text, klepněte na zelený, podtržený titulek)

Lidé žili vždycky ve skupině
Rozhovor s prof. Knoblochem pro Psychologie Dnes


CO ŘÍKAJÍ O INTEGROVANÉ PSYCHOTERAPII?


INTEG RATED PSYCHOTHERAPY AND EVOLUTIONARY PSYCHOLOGY
Ferdinand Knobloch


INDIVUDUAL, GROUP, OR META-SELECTION?
Ferdinand Knobloch


INTERPERSONAL MEANING OF MUSIC AND ETHOLOGY
by Ferdinand Knobloch (Re-published, with permission, from: ASCAP, Vol 6 No 7, 1995)

INTEGROVANÁ PSYCHOTERAPIE A  PRAŽSKÁ  FILOZOFIE VĚDY
Ferdinand Knobloch

 

     
BIBLIOGRAFIE:

INTEGROVANÁ PSYCHOTERAPIE V AKCI

...................Ferdinand Knobloch, Jiřina Knoblochová
 

<<< zpět