INTEGROVANÁ PSYCHOTERAPIE
 
 

CO ŘÍKAJÍ O INTEGROVANÉ PSYCHOTERAPII?


Jerome Frank, MD, PhD, Professor Emeritus of Psychiatry, Johns Hopkins University, School of Medecine, průkopník psychoterapeutické metodologie v USA:

"Aby se dosáhlo maximální účinnosti, psychoterapeutický program musí mít nasledující rysy… …Ač se to zdá neuvěřitelné, systém Integrované psychoterapie, jak se nám představuje v této knize, se k takovému ideálu blíží… Že můžeme něco takového prohlásit, svědčí o mimořádných, ne-li přímo jedinečných schopnostech Ferdinanda a Jiřiny Knoblochových…"
předmluva k F.K& J.K., Integrovaná psychoerapie, Praha: Grada, 1993.


 

Dr. Erich Fromm:

Dr. Knobloch byl nejen jeden z nejvýznamnějších psychiatrů v Československu, ale má mezinárodní pověst, zejména v USA a Evropě pro zájem, jenž vzbudily jeho nové přístupy k psychoterapii.. .Zejména mě zaujal jeho systém Integrované psychoterapie, který uplatnil v Československu a který pokládám za jeden z nejslibnějších cest k léčení a rehabilitaci neuróz.
Přípis Universitě Britské Kolumbie 1970.


James O. Prochaska a John C. Norcross :

Dokonce ani "železná opona", izolující východní Evropu, ani tamní vlády… nemohly zastavit psychoterapeutickou integraci. V Československu vytvářel Ferdinand Knobloch…od roku 1950 integrovaný přístup… Tato integrovaná psychoterapie, inspirovaná terapeutickou komunitou, předběhla mnoho současných přístupů a nastínila (foershadowed) několik současných psychoterapoeutických principů.
Psychoterapeutické systémy. Praha: Grada, 1999l s. 368.


John Elderkin Bel (zván často "otec rodinné psychoterapie"):

Zatím Knobloch a Šefrnová (1954) v Československu byli pionýry rodinných skupin v psychoterapii.
V: H.L. Kaplan, A,M. Freedman, J. Sadock: Conrephensive Textbook of Psychiatry, 3d Ed., Baltomire: williams & Wilkins (str.2218)


JASON Aronson, MD, Psychiatrist and Publisher :

" Knoblochovi, se svým jedinečným základem jak v Evopě tak v Americe, jak v komunistických tak nekomunistických zemích, jak v psychoanalýze tak ve skupinové psychoterapii a milieu terapii, napsali Integrovanou psychoterapii, knihu jež je mezníkem v tomto oboru. …"
Psychotherapy and Social Science Review, 13(7), 1979


Doc MUDr Vladimír Hort:

Hlavní krystalizační plochou naší poválečné psychoterapie bylo psychiatrické oddělení Fakultní polikliniky, vedené docentem Knoblochem…

Doc F. Knobloch, prim. Dr. Mrázek..dvě zastavení v naší psychoterapeutické minulosti. Česká a slovenská psychiatrie, 83 (1), 1997.

 

<<< zpět