PLÁN PRÁCE PRO ROK 2008

Kurzy a akreditovaný výcvik

Kurzy a výcvik se uskuteční pod vedením lektorů a terapeutů IP, pod supervizí prim. doc. MUDr. Zdeňka Bolelouckého, CSc.,
doc. MUDr. Jarmily Plevové, Ivy Enachescu-Hroncové PhD. a za aktivní účasti prof. MUDr. Ferdinanda Knoblocha.

PhDr. Iva Enachescu-Hroncová PhD. pořádá 7. a 8. června 2008 v Kroměříži víkendové setkání.
Prázdninový týdenní vycvik proběhne v termínu od 21. do 25. července 2005 a je určen především začátečníkům
a druhý týden, který je určen pokročilým, proběhne v termínu od 28. července do 1. srpna za účasti
prof. MUDr. Ferdinanda Knoblocha (přihlášky zasílejte na email: incip@volny.cz).
Počátkem září 2008 proběhne v Praze, v Lékařském domě na Sokolské, teoretický seminář.
Podzimní víkendová setkání se uskuteční v září, říjnu i v listopadu v Kroměříži. Více infomací zde: Aktuality z Kroměříže

INCIP, Středisko Český Krumlov - České Budějovice, MUDr. Miroslav Norek, lektor IP pořádají víkendová setkání
v termínech 12. a 13.4. v Českém Krumlově (vede MUDr. Norek), 26. a 27. 4. v Českém Krumlově (vede Mgr. Janečková)
Otevřená skupina bude mít setkání v srpnu 2008 v Českém Krumlově a supervizní setkání je naplánováno na říjen v Českých Žlebech.
Více infomací o nových aktivitách je zde: Aktuality z Českého Krumlova

INCIP, středisko Jeseník, MUDr. Jan Kubánek, lektor IP a video trenér pořádá v Jeseníku Dlouhodobou uzavřenou výcvikovou skupinu.
Bližší informace můžete získat na emailové adrese: kubanek@priessnitz.cz nebo na telefonu 605 946 930.
Termíny pro uzavřenou skupinu: 10.- 13.4. pozor změna!!! Hostýn, 5.- 8.6. Filipovice, 25.- 28.9. Filipovice, 6.- 9.11. Hostýn.
Setkání se sny v Jeseníku proběhnou v následujících termínech: 13. - 16.3., 22. - 25.5., 16. - 19.10., prosinec - místo a termín bude upřesněn později.

Více infomací o nových aktivitách je pod následujícím odkazem: Aktuality z Jeseníku nebo víkendová setkání práce se sny

AKTUÁLNÍ INFORMACE: Po vzájemné dohodě, pan MUDr. Jan Kubánek ukončil své aktivity jako lektor Integrované psychoterapie (Knobloch) v Mezinárodním středisku pro Integrovanou psychoterapii a zdravý životní styl (INCIP) k datu 1.října 2008. Sdělil nám, že hodlá vytvořit vlastní institut. Frekventanti jím dosud vedených aktivit se mohou rozhodnout, zda budou pokračovat u MUDr. Kubánka, nebo v INCIPu v Kroměříži po splnění požadavků kladených na frekventanty kursů a výcviku v kroměřížském pracovišti. V tomto případě je nutno kontaktovat psycholožku-koordinátorku INCIP, PhDr. Ivu Enachescu-Hroncovou, PhD.

INCIP, středisko Břeclav, Mgr. Josef Pochylý, terapeut IP, pořádá v Lednici na Moravě v termínu od 7. do 12. červnece 2008
týden aktivního sebepoznávání s využitím Integrované psychoterapie, který je určen především zájemcům o sebepoznávání a všem,
kteří pracují s lidmi a mají zájem o zahájení výcviku v Integrované psychoterapii (více infomací a přihlášky na www.jajsemja.cz).