integrovaná psychoterapie…skupinová práce se sny

…sen jako zdroj sebepoznání 2008

 

Náplň :   pracuje se převážně společně v uzavřené skupině, ale i v menších skupinkách

Techniky : rozbor snů pomocí hraní rolí, psychodrama, psychogymnastika, imaginace, relaxace, dotykové techniky či kreslení a další postupy Integrované psychoterapie

Počet účastníků: 10- 30 lidí

  

 Místo konání :  Horský hotel STARÁ POŠTA v nedaleké obci Filipovice, Bělá pod Pradědem  10 km od Jeseníku – směr Šumperk.

                            Kontakt: www.staraposta.jeseniky.com tel: 584 420 176

                                                                                                  777 030 935

 

 Spojení :      Z autobusového nádraží v Jeseníku  do Filipovic (zastávka horská chata) ve 14.00 , 15.00.

                      Z autobusového nádraží v Šumperku do Filipovi ve 12.10 a v 14.10. Pozor, znovu může být uzavřené Červenohorské sedlo! Informujte se o změně spojení!!!

Ubytování:   Ubytování v jedno, dvou, tří, čtyř či pěti lůžkových pokojích.

Stravování:   přímo v hotelu – velký výběr jídel, příjemné posezení, možnost plné penze za zvýhodněnou cenu

Termíny :   13. – 16. března, další setkání  22. až 25. května, dále 16. až 19. října a potom ještě v prosinci 2008

Ve čtvrtek 15.30 – 21.00hodin, pátek 9.00 -18.00 hodin , sobota  9.00 -24.00 hodin,  neděle 9.00 -11.00  hodin . Časový rozvrh možno upravit dle potřeb účastníků.

 

Vede: MUDr. Jan Kubánek , terapeut a lektor Integrované psychoterapie, videotrenér www.spin-vti.cz/

Výsledek:   výrazný emocionální skupinový prožitek, zahrnující i pocit sounáležitosti, sdílení a vcítění

           možnost ovlivnění  eventuálně překážek v plném a spokojeném prožívání mezilidských vztahů

           možnost většího sebepoznání, které může pomoci další seberealizaci

           podpora tvořivosti, fantazie a dalšího rozvoje sociálních dovedností

 40 hodin do akreditovaného výcviku v Integrované psychoterapii prof. Knoblocha www.snt.cz/web/incip/

 

Kursovné:      

2400,- Kč, studenti, důchodci, ženy na MD 1200,-Kč.

                                                                                                                                                                                                                  

Písemnou přihlášku a kopii dokladu o zaplacení  zasílejte na adresu:Pozor – změna mé adresy!

MUDr. Jan Kubánek, Lipová-lázně 720, 790 61  

Další informace : Tel.: 584 491 106, 605 946 930 nebo kubanek@priessnitz.cz

Rezervaci v hotelu a výběr druhu stravy si přihlášený provádí sám!

 

Přihláška bude zaregistrována po zaplacení minimálně poloviny kursovného. Platba složenkou nebo převodem na účet č. 171820177/0600. V případě odřeknutí účasti se účtují storno poplatky. Při odřeknutí 21 a méně dnů předem 20%, 14 a méně dnů 50%, v den akce 100%. Je možné za sebe poslat náhradníka.  Účastníci semináře obdrží osvědčení.  

Doporučujeme neformální oblečení, včetně domácí obuvi a také oblečení na procházky v přírodě. Přibalte si sebou plavky (v hotelu je bazén a sauna).  

 

 

 

 

 

Závazná přihláška

 

 

Přihlašuji se závazně na seminář integrovaná psychoterapie…skupinová práce se sny, který proběhne ve dnech:....................................................... ve Filipovicích, Bělá pod Pradědem.

Polovinu kursovného jsem uhradil/a  dne…………..

Přikládám kopii dokladu o zaplacení  poloviny kursovného. Jsem si vědom/a, že v případě odřeknutí účasti mi budou účtovány storno poplatky. Při odřeknutí 14 a méně dnů předem 20 %, 7 a méně dnů 50 %, v den akce 100 %. Mohu za sebe poslat náhradníka.

 

 

Jméno………………………………………………….

Příjmení………………………………………………..

Titul……………………………………………………

Datum narození………………………………………..

Adresa………………………………………………….

Tel. a email………………………………………………

 

 

 

 

 

V ………………………dne…………………….podpis…………………