PLÁN PRÁCE PRO ROK 2007

Kurzy a akreditovaný výcvik

Kurzy a výcvik se uskuteční pod vedením lektorů a terapeutů IP, pod supervizí prim. doc. MUDr. Zdeňka Bolelouckého, CSc.,
doc. MUDr. Jarmily Plevové a za aktivní účasti prof. MUDr. Ferdinanda Knoblocha.

PhDr. Iva Enachescu-Hroncová PhD. pořádá 2. a 3. června 2007 v Kroměříži víkendové setkání.
Prázdninový týdenní vycvik proběhne v termínu od 16. do 20. července 2007 a je určen především začátečníkům
a druhý týden, který je určen pokročilým, proběhne v termínu od 23. do 26. červnece za účasti
prof. MUDr. Ferdinanda Knoblocha (přihlášky zasílejte na email: incip@volny.cz).
3. září 2007 pořádáme v Praze, v Lékařském domě na Sokolské, od 13:30 do 17 hodin seminář na téma
"Názorové spory v psychoterapii II" za účasti manželů Knoblochových.
Texty příspěvků a přihlášky do diskuse posílejte již nyní na adresu Dr. Enachescu-Hroncové.

Podzimní víkendové setkání se uskuteční ve dnech 24.-25.11.2007 v Kroměříži.

INCIP, Středisko Český Krumlov - České Budějovice, MUDr. Miroslav Norek, lektor IP pořádají týdenní výcviky
v termínech od 11. do 15. 8. (vede Petra Janečková, lektorka IP a Alois Křišťan, terapeut IP) na šumavské Kvildě
a 22. až 26. 8. 2007 (pod vedením Jana Kubánka, lektora IP a Noemi Komrskové, terapeutky IP)) v Českém Krumlově.
Dále připravují víkendová setkání v termínech 24. a 25. listopadu a 1. a 2. prosince 2007 v Českém Krumlově.
Bližší informace cestou emailu: norek@psychiatr.cz a kristan@tf.jcu.cz.

INCIP, středisko Jeseník, MUDr. Jan Kubánek, lektor IP a video terenér pořádá v Jeseníku uzavřené skupiny.
Bližší informace můžete získat na emailové adrese: kubanek@priessnitz.cz nebo na telefonu 605 946 930.
Termíny akcí: 29. 11. a 2.12. práce se sny v Jeseníku. Na podzim proběhne doplnění uzavřené, dlouhodobé výcvikové skupiny
a v prosinci opět plánujeme práci se sny v Jeseníku.
Více infomací o nových aktivitách je pod následujícím odkazem: Aktuality z Jeseníku
nebo víkendová práce se sny

INCIP, středisko Břeclav, Mgr. Josef Pochylý, terapeut IP, pořádá v Lednici na Moravě v termínu od 9. do 15. červnece 2007
týden aktivního sebepoznávání s využitím Integrované psychoterapie, který je určen především zájemcům o sebepoznávání a všem,
kteří pracují s lidmi a mají zájem o zahájení výcviku v Integrované psychoterapii (více infomací a přihlášky na www.jajsemja.cz).