PLÁN PRÁCE PRO ROK 2006

Inzerát z časopisu PSYCHOLOGIE DNES, leden 2006

prof. MUDr. Ferdinand Knobloch, FRCP (Canada),CSc. (CZ) a Integrovaná psychoterapie mají jubileum.
Tomuto výročí bude věnována schůze České psychoterapeutické společnosti v Lékařském domě v Praze,
která se uskuteřní 11. září 2006. Tato schůze navazuje na Mezinárodní konferenci Integrace v psychoterapii dnes,
Brno 2003 a koná se na téma Názorové spory v psychoterapii

Kurzy a akreditovaný výcvik

Kurzy a výcvik se uskuteční pod vedením lektorů a terapeutů IP, pod supervizí prim. doc. MUDr. Zdeňka Bolelouckého, CSc.,
doc. MUDr. Jarmily Plevové a za aktivní účasti prof. MUDr. Ferdinanda Knoblocha.

PhDr. Iva Enachescu-Hroncová pořádá v Kroměříži víkendová setkání v termínech 25. a 26. března, 3. a 4. června
dále 25. a 26. listopadu 2006. Prázdninový týdenní vycvik proběhne v termínu od 7. do 11. srpna 2006 a je určen
především začátečníkům a druhý týden, který je určen pokročilým, proběhne v termínu od 14. od do 18. srpna za účasti
prof. MUDr. Ferdinanda Knoblocha (přihlášky zasílejte na email: incip@volny.cz).

Skupina z Jižních čech pořádá v Českém Krumlově víkendová setkání v termínech 25. a 26. března,
1. a 2. dubna, 10. a 11. listopadu a 24. a 25. listopadu 2006. Týdenní setkání proběhnou od 4. do 8. února 2006 na horské
chatě České Žleby na Šumavě a od 28. srpna do 1. září v Českém Krumlově (informace můžete získat na tel.: 380 714 777).

MUDr. Jan Kubánek vytváří v Jeseníku uzavřené skupiny. Bližší informace můžete získat na emailové adrese: kubanek@priessnitz.cz
Více infomací o jeho nové akci je pod následujícím odkazem: Uzavřená skupina
Další aktivitou je práce se sny a tady je nabídka pro měsíc říjen 2006: Práce se sny

Mgr. Josef Pochylý pořádá v Lednici na Moravě v termínu od 9. do 15. červnece 2007 týden aktivního sebepoznávání
s využitím Integrované psychoterapie, který je určen především zájemcům o sebepoznávání a všem pedagogům, kteří mají zájem
o zahájení výcviku v Integrované psychoterapii (více infomací a přihlášky na www.jajsemja.cz).