Bibliografie - Ferdinand Knobloch

Knobloch, F. (1947). O biologii schizofrenie. Praha: Stát. zdrav. nakl.

Knobloch, F. (1948). Příspěvek k výkladu snových mechanismů Pavlovovou teorií podmíněných reflexů. V: B. Dosužkov (Ed.). Psychoanalytická ročenka. Praha, s. 143-148.

Knobloch, F. (1949). Pokus o metodologický rozbor psychoanalýzy. Praha: Stát. zdravot. nakladatelství. (tisk zastaven z ideologických důvodů).

Knobloch, F. (1951). Autonomní profil neurotiků. Neurologie a psychiatrie čsl.

Knobloch, F. (1953). Neurózy. V: A. Čedík (Ed.), Psychiatrie pro ošetřovatelky. Praha: Stát. zdrav. nakl.

Knobloch, F. (1956). Neurocirkulační astenie (česky, anglicky, rusky). Praha: Stát. zdravot. nakl.

Knobloch, F. (1956). Neurózy a abnormní reakce. V: Z. Mysliveček (Ed.), Speciální psychiatrie. Praha: Stát. zdrav. nakl.

Knobloch, F. (1957). Le collectif de Diagnostic et de Irairment dans les Névroses. La Raison, 17, s. 35-38.

Knobloch, F. (1959). The diagnostic and therapeutic community as part of a psychotherapeutic system. Acta Psvchotherapeutica (Supl), p. 195-204. (Proceedings of the Second Internat. Congress of Group Psychotherapy, Zurich, 1957).

Knobloch, F. (1959a). Psychiatrie v denní praxi praktického lékaře. Lékařský kalendář. Praha: Stát. zdrav. nakl.

Knobloch, F. (1959b). Ideologický boj a formy kritiky. Československá psychiatrie, 55, 5, s. 337-339.

Knobloch, F. (1960a). K některým základním otázkám teorie neuróz (česky a anglicky). Acta Universitatis Carolinae, Medica, No. 1, p. 419-429.

Knobloch, F. (1960b). On the theory of a therapeutic community for neurotics. The Internat. J. Group Psychotherapy, X:4, p. 419-429.

Knobloch, F. (1961, 1962, 1968). Neuróza a ty. Praha: Stát. zdrav. nakl. (Slovensky 1963, polsky 1963, maďarsky 1963).

Knobloch, F. (1961, 1964). Neurózy a duševní zdraví. V: Doležal (Ed.). Hygiena duševního života. (Druhé vydání). Praha: Orbis.

Knobloch, F. (1963a). K otázce předpovědi chování neurotiků (experimentální studie). V: Problémy psychiatrie v praxi a výzkumu. Praha: Zdravotnické nakladatelství.

Knobloch, F. (1963b). Osobnost a malá společenská skupina. Československá psychologie, VII, 4, s. 329-337.

Knobloch, F. (1964a). Neurózy v Československu se zřetelem k těžkému průmyslu. Praha: Aktuality Úst. pro zdravot. dokumentaci, p. 1-146.

Knobloch, F. (1964b). Psychoterapeutický systém Psychiatrického oddělení fakultní polikliniky v Praze. Československá psychiatrie, roč. 60, č. 6, s. 367-373.

Knobloch, F. (1965). Family psychotherapy. VI. Internat. Congress of Psychotherapy. London, Acta Psychotherapeutica, Psychosomatica et Orthopaedagogica, 13, s. 155-163.

Knobloch, F. (1966). The rehabilitation center for neurotics in Lobec, Czechoslovakia. Journal of psychiatric nursing, USA, Jul.-Aug., s. 385-390.

Knobloch, F. (1967). Ein System der gruppenzentrierten Psychotherapie der Neurosen. V: Hoeck, Gruppenpsychotherapie in Klinik und Praxis. Jena: Fischer.

Knobloch, F. (1967). Die Familienstruktur als Modell psychotherapeutischer Methoden. Praxis der Psychotherapie XII, 6, s. 257-264.

Knobloch, F. (1968a). Toward a conceptual framewotk of group-centered psychotherapy. In: New Directions in Mental Health, New York: Grune’s Stratton.

Knobloch, F. (1968b). The system of group-centered psychotherapy for neurotics in Czechoslovakia. American Journal of Psychiatry, 124, (9), s. 1227-1231.

Knobloch, F. (1968). Pohybové techniky. V: J. Knoblochová a kol., Psychoterapie. Praha: Stát. zdrav. nakl.

Knobloch, F. (1969). Sociální psychologie a medicína. V: V. Vondráček a J. Dobiáš (Ed.), Lékařská psychologie. Praha: Stát. zdrav. nakl.

Knobloch, F. (1971). La kinesiterapia como parte del sistema de la psicoterapia integrada in Checoslovaquia. Madrid, Revista Espanola de Psicoterapia Analitika, l V: 15-27.

Knobloch, F. (1974). Towards a theoretical integration of psychotherapies. Contemporary Psychoanalysis 1, 2, New York: Academic Press.

Knobloch, F. (1985). Group Schema: Towards a psychodynamic-behavioral integration. Proceedings of the VII. World Congress of Psychiatry. Vienna, l 983. In: Berner, P.,Wolf, R., Thau, K. (Eds.) Psychiatry: The state of the art, Vol. 4.

Knobloch, F. (1986). Ganser syndrom and DSM III. (A letter to the Editor.) Am. J. Psychiatry, 143.

Knobloch, F. (1990). Therapeutic community and individual psychotherapy in the integrated psychotherapy system. Proceedings of the VIII World Congress of Psychiatry, Athens, 1989. In: Stefanis, C. N., et al., Psychiatry: A world perspective-Vol. 3, p. 881-885, Amsterdam:Elsevier Science Pub. B. V.

Knobloch, F. (1991). Maxwell Jones. International Journal of Therapeutic Communities, 12, p. 176-177.

Knobloch, F. (1992). From psychotherapy to integrated psychotherapy. In: The Bulletin of the Internationol Academy of Eclectic Psychotherapists, 2, April.

Knobloch, F. (1994). The future or psychoanalysis. A. Beigel, J. L. Lopez-lbor, Jr., & J. A. Costa e Silva (Eds) World Scientific Publishers.

Knobloch, F. (1996a). Toward integration through group-based psychotherapy: Back to the future. J. of Psychotherapy Integration, 6, (1), p. 1-28.

Knobloch. F. (1996b). Individual, group or meta-selection? ASCAP, 9, (6), p. 15-16.

Knobloch, F. (1998). Musical experience as interpersonal process: Revisited. MUSICA SIGNIFICANS (Proceedings of the International Congress on Musical Signification, Edinburgh, 1992). Conteporary Music Review, Vol. 17, Part 2, str. 59-72.

Knobloch, F., Eibl-Elbesfeldt, L., Freeman, R. (1980). Abreaction in psychotherapy: an ethological hyphothesis. Presented at the Annual meeting of a Canadian Psychiatric Association, Toronto.

Knobloch, F., Hahn, M. (1992). The mind-body problem. (Letter to the Editor). Am. J. Psychiatry 149: 2, February.

Knobloch, F., Juna, J., Junová, H., Koutský, Z. (1968). On an interpersonal hypothesis in the semiotic of music. Kybernetika, 4, s. 364-381.

Knobloch, F., Junová, H., Martinčíková, E., Schánilcová, M. (1963). Výsledky léčení psychoterapií v odbočce pro rehabilitaci neuróz v Lobči. Activitas nervosa superior, 5, (1), s. 36-43.

Knobloch, F., Junová, H., Petrusová M., Šapošníková, O. (1964). Psychogymnastika jako metoda diagnostiky osobnosti a přeučování mezilidských vztahů. Československá psychologie, 8, s. 113-120.

Knobloch, F., Knoblochová, J. (1957, 1965). Soudní psychiatrie. Praha: Orbis. 1. a 2. přepracované vydání.

Knobloch, F., Knobloch, J. (1956). Neurocirkulační astenie. Thomayerova sbírka (též anglicky a rusky), Praha: Stát. zdravot. nakl.

Knobloch, F., Knobloch, J. (1964). Psichoterapia en términos de la teoria de pequeńos grupos sociales. Revista Cubana de Medicina, 3:1, p. 78-91.

Knobloch, F., Knobloch, J. Psychogymnastik. In: Petzold, H. (Ed.), Psychotherapie und Koerperdynamik. Paderborn: Junger-Mann 1974.

Knobloch, F., Knobloch, J. (1976). Recent advances in residential and day-care treatment of neurotic patients. In: Arieti, S., Chrzanowski, G. (Eds.), New Dimensions in Psychiatry, A World View, 2nd Vol.

Knobloch, F., Knobloch, J. (1979). In search of a new paradigm of psychoanalysis. Journal of the American academy of Psychoanalysis, 7, s. 499-524.

Knobloch, F., Knobloch, J. (1979). Integrated psychotherapy. New York: Jason Aronson. (Překlady: německý – Stuttgart: F. Enke, 1983; japonský – Tokyo: Seiwa Shoten, 1984; český – Grada 1993; čínský – Beijing 1996.)

Knobloch, F., Knobloch, J. (1982). Therapeutic community and social exchange theory. Proceedings of the 7th International Congress of Group Psychotherapy. Copenhagen. In: Pines, M., Rafaelsen, L. (Eds). The Individual and the Group. New York: Plenum Press.

Knobloch, F., Knobloch, J. (1989). Psychotherapy integration – with a bias? (A letter to the Editor) Am. J. Psychiat., 146:12, p. 1643-1644.

Knobloch, F., Nezkusil, J. (1961). Pomoc psychiatrie v boji s kriminalitou. Českosloven­ská psychiatrie, roč. 57, č. 6, s. 173-178.

Knobloch,F., Polák, F. (1956). Nejčastější chyby usuzování v současném klinickém výzkumu. Československá psychiatrie.

Knobloch, F., Poštolka, M., Srnec, J. (1964). Musical experience as interpersonal process. Psychiatry: Journal for the study of interpersonal processes, 27, 4, s. 259-265.

Knobloch, F., Poštolka, M., Srnec, J. (1965). Příspěvek k hudební semantice. Hudební věda, 2.

Knobloch, F., Reith, G., Miles, J. E. (1973). Therapeutic community as a treatment for neurotics. Presented at the 23th Annual Meeting of the Canadian Psychiatric Association, Vancouver 1973.

Knobloch, F., Šefrnová, M. (1954). Příspěvek k technice rodinné psychoterapie. Neurologie a psychiatrie československá, 17:217-224. (A contribution to the technique of family psychotherapy. Translated by the Translation section, Library service, National Institute of Mental Health, Bethesda, Maryland, No. 2-3-6200)

Knobloch, F., Vlček, E., Knoblochová, J., Šváb, L. (1956). Neurózy. Praha: Stát. zdrav. nakl.

Knoblochová, J. (1956). Naše nejčastnější chyby v léčení neuróz. Praktický lékař, 4.

Knoblochová, J. (1964). Duševní porucha a rodinný stav. Praha: Stát. zdrav. nakl.

Knoblochová, J., Knobloch, F. (1964). La psichoterapia familiar. Acta psichiatrica, psicologica de la America Latina, X:1, Buenos Aires.

Knoblochová, J., Knobloch, F. (1965). Family psychotherapy. In: Buckle, D.(Ed.) Aspects of Family mental Health in Europe. Geneva: World Health Organization, Public Health Paper No. 28, pp. 64-89.

Knoblochová, J., Knobloch, F. (1970). Family therapy in Czechoslovakia. In: N. W. Ackerman (Ed.), Family therapy in trasition. Boston: Little, Brown, s. 58-80.

Knoblochová, J., Knobloch, F., Hausner, M., Syřišťová, E., Tauterman, P. (1968). Psychoterapie. Praha: Stát. zdrav. nakl.