PROFESNÍ ŽIVOTOPIS

   Doc. MUDr. Jarmila Plevová, CSc.

Vysokoškolské studium jsem absolvovala na Fakultě všeobecného lékařství UK Praha v r. 1962. Po promoci jsem se zpočátku věnovala oboru farmakologie na Farmakologickém ústavu 2. a 3. Lékařské fakulty v Praze (obhajoba CSc. ve farmakologii v r. 1969, později atestace z klinické farmakologie v r. 1985).
Od roku 1972 pracuji v oboru psychiatrie. V průběhu svého vzdělávání v psychoterapii jsem v době přípravy na 1. a 2. atestaci z psychiatrie (1982, 1994) sledovala průběžně dostupnou i méně dostupnou literaturu, což vyústilo v participaci na některých kapitolách monografie "Hraniční stavy v psychiatrii" autorů Boleloucký a spol. (Grada, 1993).
Prakticky jsem prováděla skupinovou psychoterapii několik let na Denním Sanatoriu Psychiatrické kliniky v Brně v 70. a 80. letech jako koterapeut a terapeut pod supervizí tehdejšího vedoucího Denního Sanatoria. Mimo pracovní rutinu jsem se orientovala zvláště na psychosomatiku v praktické ambulantní činnosti. V r. 1992 jsem absolvovala třítýdenní školicí místo v psychoterapii (ILF Praha). V 90. letech jsem soustavně pracovala jako psychiatr konziliář pro IKEM a Thomayerovu nemocnici a jako ambulantní psychiatr Kliniky diabetologie a hepatologie IKEM a zdravotnického centra Sinuhet v Praze. Od r. 1998 působím v Psychiatrické léčebně Bílá Voda, kde se podílím denně na práci psychoterapeutického oddělení.
Moje teoretická orientace je integrativní ve smyslu publikací zvláště Knoblochových a Kratochvílových. Průběžně jsem se seznámila se základními díly dynamické psychoterapie (Freud, Fenichel). Od začátku jsem se zapojila do výcvikové skupiny Integrované psychoterapie organizované prof. Knoblochem v Kroměříži (INCIP), kde v současné době působím i jako lektor a supervizor.
Absolvovala jsem pokračovací kurs o fobiích a kognitivně behaviorální terapii organizovaný Českou psychiatrickou společností (Raboch, Praško) v letech 1995- 1996. Absolvovala jsem dále v r. 1996 postgraduální studium v behaviorální medicině organizovaný Nadací pro prevenci stresu a behaviorální medicinu v Praze. Dále jsem absolvovala 2x víkendový kurs psychoterapie (100 hodin) vedený prof. Pesseschkianem z Wiesbadenu (konaný v PL Brno).
V r. 1992 jsem pracovala 4 měsíce na psychoterapeuticky orientovaném pracovišti ve švýcarském kantonu Bern vedeném prof. H. Vanem společně s dr. Kalvachem, doc. Bolelouckým a prim. Šťastným v rámci České sekce Mezinárodní společnosti frankofonních psychiatrů (Association Internationale des Psychiatres Francophonnes). Zde jsem se seznámila s francouzskými směry. Pravidelně jsem se zúčastnila postgraduálního psychiatrického vzdělávání v Lausanne, pracovala jsem s komunitami a spolupracovala na přípravě monografie organizované prof. H. Vanem "Psychiatrie Psychobiologique", která pak vyšla v M+H Editions Medecine et Hygiene v Ženevě v r. 1995.
Pravidelně se zúčastňuji víkendových zasedání "Rencontres Internationales" psychiatrické kliniky v Bellelay, která se konají 1x za dva roky a jsou psycho- terapeuticky zaměřena.
V roce 2004 jsem získala funkční způsobilost z psychosomatické mediciny od příslušné komise zřízené při IPVZ
V letech 2004-2006 jsem pracovala jako psychiatr a vysokoškolský učitel - odborný asistent na Psychiatrické dětstké klinice a ve Fakultní nemocnici Motol, v letech 2006-2007 jako psychiatr v Lázních Jeseníku. Nyní od 1.1.2008 jako psychiatr na gerontopsychiatrickém oddělení Psychiatrické léčeby Bílá Voda. Na všech těchto pracovištích jsem působila jako psychiatr i psychoterapeut.

<<< zpět