PROFESNÍ ŽIVOTOPIS

   MUDr. Kateřina Michutová

Narodila jsme se 18. května 1967 jako nejmladší-třetí dítě svých rodičů MUDr. Gertrudy Kuzníkové a ing. Jana Kuzníka.
Po absolvování 8 let základní školy v Jablunkově jsem nastoupila na gymnázium v Třinci a po jeho ukončení jsem v roce 1981 nastoupila ke studiu na lékařskou fakultu University Palackého v Olomouci.
Rok 1989 mě zastihl v 5. ročníku studia a protože jsem v té době měla již poměrně intenzivní kontakty s olomouckým katolickým disentem, s chutí jsem se zapojila do práce kolem studentského hnutí. Právě díky mému zakotvení mezi studenty (jako členka stávkového výboru) i mezi těmi, kteří v Olomouci z valné většiny tvořili základní jádro vznikajícího Občanského fóra, jsem napomáhala vzájemným kontaktům a spolupráci. Po té, co byl celý proces úspěšně zakončen prvními svobodnými volbami a práci na změnách společnosti přebrali profesionální politici, jsem se vrátila plně na akademickou půdu. Jeden rok jsem dobrovolnicky působila jako členka týmu tehdejšího nově zvoleného děkana fakulty prof. Neorala. S jeho pověřením jsme vycestovávali na různé zahraniční lékařské fakulty, sbírali jsme informace a zkušenosti o tom, jakým způsobem se vyučuje medicína v zahraničí a po prodiskutování pak vznikl a byl do praxe uveden první praktický postup modernizace studia na LFUP.
V roce 1992 jsem promovala a jeden rok jsme pak pracovala na 1. interní klinice LF UP jako sekundární lékařka. Už v té době mě však stále více přitahovala psychiatrie a proto jsem v r. 1993 nastoupila v psychiatrické léčebně v Kroměříži.
V roce 1993 jsem se také vdala za Mgr. Martina Michuta a již v roce 1994 se nám narodily první děti - dvojčata Ondřej a Markétka. V roce 1996 je následoval bratr Šimon a jako poslední se v r. 1998 narodila Anežka.
Výchově dětí jsem se plně věnovala až do roku 2003, kdy jsem se vrátila do zaměstnání a nastoupila jsem do psychiatrické léčebny Havlíčkův Brod, kde pracuji jako sekundární lékařka na psychoterapeutickém oddělení.
V roce 2007 jsem získala specializovanou způsobilost pro výkon profese psychiatra složením atestační zkoušky z oboru.
Již v době, kdy jsem byla na mateřské dovolené s prvními dětmi jsem měla to štěstí, že jsme se dostala do kontaktu s Integrovanou psychoterapii na kursech, které v Kroměříži v té době vedl profesor Knobloch. Metoda a škola mě zaujaly natolik, že jsem pak po návratu do zaměstnání dokončila v roce 2006 plnohodnotně výcvikový program do stupně Terapeut.
V roce 2008 jsem složila závěrečnou zkoušku pro získání funkční specializace v systematické psychoterapii a poté mně prof. Knobloch jmenoval Lektorkou Integrované psychoterapie.

<<< zpět