PROFESNÍ ŽIVOTOPIS

   Mgr. Petra Mandincová, PhD.

Vzdělání:

 • 1996 Arcibiskupské gymnázium Kroměříž
 • 2000 Dálkové studium grafologie – psychologie na Ostravské Univerzitě
 • 2000 Doplňující studium pedagogické způsobilosti, Filozofická fakulta Univerzity Palackého Olomouc
 • 2001 Magisterské studium jednooborové psychologie, Filozofická fakulta Univerzity Palackého Olomouc
 • 2002 Terapeutka integrované psychoterapie – výcvik akreditovaný MZ ČR
 • 2004 Specializace v klinické psychologii, Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví Praha
 • 2005 Krátkodobý výcvik v rodinné terapii
 • 2005 Funkční specializace v systematické psychoterapii, Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví Praha
 • 2006 Lektorka integrované psychoterapie
 • 2008 Doktorské studium psychologie, obor sociální psychologie, Fakulta sociálních studií Masarykovy Univerzity Brno
Stáže a studijní pobyty:
 • 2002–2006 Stáže na klinicko-psychologických pracovištích v Praze, Brně. Ostravě, Kroměříži – celkem 3 měsíce
 • 06/2008 School of Accounting and Administration, Porto, Portugalsko - Pedagogická stáž Erasmus
Průběh zaměstnání:
 • 2001–2007 Dětské Centrum Zlín – Burešov, klinická psycholožka
 • 2004-2005 Univerzita Tomáše Bati Zlín, Univerzitní institut, asistentka
 • 2007-dosud Psychologická ordinace Zlín, klinická psycholožka
 • 2007-dosud Univerzita Tomáše Bati Zlín, Fakulta managementu a ekonomiky, Ústav managementu, tč. odborná asistentka
Výuka:
 • Interpersonální komunikace v řízení
 • Manažerská psychologie
 • Psychologie ve veřejné správě
 • Manažerské vyjednávání
 • Psychologie pro výtvarné obory
Odborná činnost:
 • Člen AKP ČR, člen ČLS JEP.
 • Lektorka kurzů Integrované psychoterapie (Knobloch) - od roku 2006 vedu některé víkendové kurzy pro frekventanty, od r. 2007 také týdenní soustředění.
 • Lektorka kurzů PRENATAL Zlín, o.p.s.
 • Semináře na různá psychologická témata pro zdravotnické a pedagogické pracovníky příspěvkových organizací zřízených Zlínským krajem nebo statutárním městem Zlín.
 • 2003–2005 asistentka vedoucího Centra vědy a náboženství, CMTF Univerzity Palackého Olomouc.
Tvůrčí a publikační činnost:
 • Odborné články

  JANEČKOVÁ, P. (2006). Psychological distress in patients with thyroid gland disease. Homeostasis, 44 (1-2), s. 83 - 87. ISSN 0960-7560.

  JANEČKOVÁ, P. (2007). Současné výzkumy psychosociálních aspektů tyreopatie. Československá psychologie, 51 (č. 6), s. 635 - 654. ISSN 0009-062X.

 • Kapitoly ve sbornících

  JANEČKOVÁ, P. (2004). Co mě inspiruje na teorii chaosu. In F. Mikeš (Ed.), Věda a náboženství 2000: Od konfliktu k dialogu (s. 177 – 182). Olomouc: UP. ISBN 80-244-0863-5.

  JANEČKOVÁ, P. (2007). Výzkum psychosociálních aspektů tyreopatie. In B. Koukola, J. Mareš (Eds.), Psychologie zdraví a kvalita života II. (s. 36 - 41). Brno: MSD. ISBN 987-80-7392-009-8.

  JANEČKOVÁ, P. (2007). Psychosocial aspects of thyroid disease. In J. Kotrlová (Ed.), Mapping of Psychological Knowledge (CD-ROM with abstracts of 10th European Congress of Psychology). Praha: Union of Psychologists Associations of the Czech Republic. ISBN 978-80-7064-017-2.

  JANEČKOVÁ, P. (2008). Základní poznatky z výzkumů psychosociálních aspektů onemocnění štítné žlázy. In CD s recenzovanými příspěvky z Mezinárodní Baťovy koference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky. Zlín: UTB. ISBN 978-80-7318-664-7.

  JANEČKOVÁ, P. (v tisku). Onemocnění štítné žlázy z psychosociálního hlediska /Zjištění o kvalitě života/. In B. Koukola, J. Mareš (Eds.), Psychologie zdraví a kvalita života III. Brno: MSD.

  MANDINCOVÁ, P. (v tisku). Česká studie psychosociálních aspektů onemocnění štítné žlázy. In Psychologické dny 2008. Olomouc: UP.

  MANDINCOVÁ, P. (v tisku). Primární a sekundární prevence tyreopatie – pohled psychologa. In Integrující přístupy k prevenci a péči o zdraví 2008. Zlín: UTB.

 • Vystoupení na konferencích a odborných seminářích

  JANEČKOVÁ, P. (2000). Co mě inspiruje na teorii chaosu. Konference Věda a náboženství 2000: Od konfliktu k dialogu, Olomouc: UP.

  JANEČKOVÁ, P. (2003). Metody integrované psychoterapie: kazuistika. Konference Integrace v psychoterapii dnes, Brno: MU.

  JANEČKOVÁ, P. (2004). Minimalizace selhání sportovců při soutěžích. Celorepublikové setkání trenérů a rozhodčích voltiže, Frenštát pod Radhoštěm.

  JANEČKOVÁ, P. (2005). Psychosociální aspekty tyreopatie. Konference Sekce psychologie zdraví ČMPS, Vernířovice.

  JANEČKOVÁ, P. (2005). Psychological distress in patients with thyroid gland disease. Mezinárodní konference C.I.A.N.S., Bratislava, Slovenská republika. (vydáno v knize abstraktů, s. 46)

  JANEČKOVÁ, P. (2006). Výcviková skupina jako pozůstalí: Práce s výcvikovou skupinou po úmrtí lektora. Seminář Názorové spory v psychoterapii I. ČLS JEP, Praha.

  JANEČKOVÁ, P. (2007). Psychosocial aspects of thyroid disease. 10th European Congress of Psychology, Praha.

  JANEČKOVÁ, P. (2007). Výzkum psychosociálních aspektů tyreopatie. Konference Sekce psychologie zdraví ČMPS, Vernířovice.

  JANEČKOVÁ, P. (2007). Vedení skupiny dvěma osobami. Přínosy a rizika pro proces IP. Seminář Názorové spory v psychoterapii II. ČLS JEP, Praha.

  JANEČKOVÁ, P. (2007). Vedení výcvikové skupiny dvěma osobami - přínosy a rizika. XXVI. Česko-slovenská psychoterapeutická konference, Luhačovice.

  JANEČKOVÁ, P. (2008). Základní poznatky z výzkumů psychosociálních aspektů onemocnění štítné žlázy. Mezinárodní Baťova koference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky, Zlín: UTB.

  JANEČKOVÁ, P. (2008). Onemocnění štítné žlázy z psychosociálního hlediska /Zjištění o kvalitě života/. Konference Sekce psychologie zdraví ČMPS, Vernířovice.

  MANDINCOVÁ, P. (2008). Česká studie psychosociálních aspektů onemocnění štítné žlázy. Psychologické dny 2008, Olomouc: UP.

  MANDINCOVÁ, P. (2008). Primární a sekundární prevence tyreopatie – pohled psychologa. Integrující přístupy k prevenci a péči o zdraví 2008, Zlín: UTB.

<<< zpět