PROFESNÍ ŽIVOTOPIS

   MUDr. Zdeňka Kovářová

Vzdělání:

 • 01/2008 Specializovaná způsobilost k výkonu zdravotnického povolání lékaře (po doplnění požadované odborné praxe podle vzdělávacího programu v oboru psychiatrie)
 • 06/2005 Atestace I.stupně v oboru psychiatrie
 • 1986-1993 Lékařská fakulta Masarykovy univerzity v Brně (s ročním přerušením z důvodu mateřské dovolené)
 • 1982-1986 Gymnázium, Svitavy
 • 1974-1982 Základní škola, Radiměř
Doplňkové vzdělání:
 • 08/2008 TERAPEUT Integrované psychoterapie (po ukončení pětiletého psychoterapeutického výcviku v Mezinárodním středisku pro Integrovanou psychoterapii a zdravý životní styl v Kroměříži)
 • 04/2008 Licence ČLK pro výkon soukromé lékařské praxe, pro výkon funkce lektor v lékařské praxi, pro výkon funkce odborného zástupce a pro poskytování poradenských služeb v oboru psychiatrie
 • Účast na vzdělávacích akcích garantovaných lékařskou komorou: ústavní semináře, Světový psychiatrický sjezd v Praze - 09/2008, Česko-Slovenský psychiatrický sjezd v Brně - 09/2007, Psychiatrický sjezd v Jeseníku - 01/2006, regionální psychiatrické semináře
Pracovní zkušenosti:
 • 09/2002-dosud Lékařka na Psychiatrickém a psychoterapeutickém oddělení Svitavské nemocnice a.s. s pracovní náplní:
  - ambulantní péče o pacienty včetně posudkové činnosti a vykonávání ochranné psychiatrické ambulantní léčby
  - příjem a propuštění pacientů, diagnostika psychických poruch, diferenciální diagnostika psychických a somatických onemocnění, indikace vhodné léčby (farmakologické, psychoterapie, ECT), individuální psychoterapie, vedení psychoterapeutické skupiny, provádění elektrokonvulzí, posudková činnost, konziliární služby na somatických odděleních, krizová intervence v rámci ÚPS
  - pověření ředitelstvím Svitavské nemocnice a.s. vypracováním nemocniční směrnice "O používání omezovacích prostředků ve Svitavské nemocnici a.s." a dohledem nad jejím dodržováním
 • 02/2008–dosud Ambulantní psychiatrická péče pro klienty Domova na rozcestí ve Svitavách
 • 08/2001–09/2002 Lékařka na Oddělení klinické biochemie Svitavské nemocnice a.s., kontrola výsledků biochemických měření, konzultace patologických výsledků s ošetřujícím lékařem, účast na vizitách na interní JIP
 • 09/1993-08/2001 Lékařka na Patologicko anatomickém oddělení Svitavské nemocnice (mateřská dovolená 02/1995-08/2001). V rámci předatestační přípravy jsem odpitvala přes 200 těl, provedla k nim příslušná histologická vyšetření a diferenciálně diagnostický závěr příčiny úmrtí.
Přednášková a publikační činnost:
 • 10/2007 Prezentace kazuistiky na ústavním semináři na téma "Úzkosti"
 • Seminář na téma "Demence" pro pracovníky LDN Svitavské nemocnice a.s.
Ostatní znalosti:
 • Jazykové znalosti: Německý jazyk – základy, Anglický jazyk – základy, Ruský jazyk – základy
 • Počítačové znalosti: Microsoft Excel, Microsoft Power Point, Microsoft Word, Internet
 • Řidičský průkaz skupiny B a M
Zájmy a vlastnosti:
 • hudba, především vážná, hra na klavír, sborový zpěv, literatura, péče o zahradu
 • komunikativnost, odolnost vůči stresu, flexibilita

<<< zpět