PROFESNÍ ŽIVOTOPIS

   MUDr. Pavel Kalný

* 14.5.1967 † 10.5.2006

Je zakladatelem INCIP střediska Český Krumlov, které vedl od roku 2000. V prvním roce realizoval týdenní výcvik pod supervizí prof. F. Knoblocha. V průběhu dalších let rozšířil nabídku výcvikových kurzů na stávající počet: 3 týdenní kurzy (jeden v zimě, dva v létě), 4 víkendové kurzy (dva na jaře a dva na podzim) a čtyřdenní supervizní setkání pro pokročilé. Některé z kurzů vedl se svou manželkou MUDr. Marcelou Kalnou, která je od roku 2005 lektorkou INCIP. Zpočátku se kurzy konaly výhradně v Českém Krumlově v budově gymnázia. MUDr. Pavel Kalný postupně usiloval o pořádání týdenních kurzů blíže přírodě (Slavkov, dále Jelení vrchy a České Žleby na Šumavě), kde docházelo k zintenzivnění terapeutické práce – zejména sebezkušenosti a skupinové dynamiky. Po jeho úmrtí pokračuje středisko ve své činnosti díky spolupráci tamějších terapeutů a lektorů (dalším lektorem je MUDr.Miroslav Norek) a hostujících lektorů Mgr.Petry Janečkové a MUDr.Jana Kubánka. Ve snahách všech je zpětná reflexe osobního přínosu MUDr. Pavla Kalného v terapeutickém procesu a jeho obohacení technik Integrované psychoterapie.

Profesní vývoj MUDr. Pavla Kalného:
- v letech 1995 - 1998 pracoval jako psychiatr na psychiatrickém oddělení v nemocnici v Českých Budějovicích,
- v roce 1998 složil atestaci z psychiatrie,
- v roce 2OOO získal atestaci z psychoterapie (funkční specializace),
- od 1.1.1999 pracoval jako ambulantní psychiatr a konziliář v nemocnici v Českém Krumlově,
- absolvoval výcvik v Integrované psychoterapii /6 let/, který ukončil v roce 1999 jako lektor Integrované psychoterapie,
- o psychoterapii se intenzívně zajímal, na psychiatrickém oddělení v Českém Krumlově vedl skupinu neurotických pacientů,
- na psychoterapeutické konferenci v Luhačovicích v roce 1999 vedl metodami Integrované psychoterapie skupinu psychiatrů a psychologů.

<<< zpět