PROFESNÍ ŽIVOTOPIS

   MUDr. Marcela Kalná

Vzdělání:

 • 1984-1988 studium na zdravitní škole v Chebu, obor dětskán sestra
 • 1988-1989 zaměstnána na ARO Sokolov jako zdravotní sestra
 • 1989- 1995 studium na LF UK Plzeň
 • 2003 první atestace z oboru psychiatrie 1.st
 • 2006 získána specializovaná způsobilost v oboru psychiatrie
 • od roku 1997 účast na psychoterapeutických kurzech v oboru Integrovaná psychotrerapie pod vedením Prof.MUDr. F. Knoblocha
 • 2003 složeny zkoušky na koterapeuta
 • 2004 dosažení kvalifikace terapeuta
 • 2005 lektorské zkoušky z oboru Integrované psychoterapie
Pracovní zkušenosti:
 • 1997-2003 Psychiatrické oddělení nemocnice České Budějovice
 • 2003-dosud soukromá psychiatrická ambulance v Českých Budějovicích

<<< zpět