PLÁN AKCÍ PRO ROK 2009

Kurzy a akreditovaný výcvik

Kurzy a výcvik se uskuteční pod vedením lektorů a terapeutů IP, pod supervizí prim. doc. MUDr. Zdeňka Bolelouckého, CSc.,
doc. MUDr. Jarmily Plevové, Ivy Enachescu-Hroncové PhD. a za aktivní účasti prof. MUDr. Ferdinanda Knoblocha.


Termíny Akce
28.2 - 1.3.2009
sobota, neděle
Skupina MONIKA (další termíny budou dohodnuty)
7. - 8.3.2009
sobota, neděle
kurzy v Kroměříži pod vedením PhDr. Ivy Enachescu-Hroncové, PhD., spolupracujících lektorů a terapeutů INCipu a pod supervizí prim. doc. MUDr. Zdeňka Bolelouckého, CSc. a doc. MUDr. Jarmily Plevové
16. - 17.5.2009
sobota, neděle
kurzy v Kroměříži pod vedením PhDr. Ivy Enachescu-Hroncové, PhD., spolupracujících lektorů a terapeutů INCipu a pod supervizí prim. doc. MUDr. Zdeňka Bolelouckého, CSc. a doc. MUDr. Jarmily Plevové
22.7 - 26.7.2009
středa až neděle
Kurz I., prázdninový kurz pro začátečníky, za účasti prof. MUDr. Ferdinanda Knoblocha
29.7 - 2.8.2009
středa až neděle
Kurz II., prázdninový kurz pro pokročilé, za účasti prof. MUDr. Ferdinanda Knoblocha
4.9.2009
pátek
teoretický seminář v Praze za účasti prof.MUDr Knoblocha a prof.MUDr Knoblochové
14:00 - 15:30 v Lékařském domě, Sokolská 1, Praha
3. - 4.10.2009
sobota, neděle
kurzy v Kroměříži pod vedením PhDr. Ivy Enachescu-Hroncové, PhD., spolupracujících lektorů a terapeutů INCipu a pod supervizí prim. doc. MUDr. Zdeňka Bolelouckého, CSc. a doc. MUDr. Jarmily Plevové
14. - 17.10.2009
středa - sobota
přednášky na XXVII.ČESKO-SLOVENSKÉ PSYCHOTERAPEUTICKÉ KONFERENCII, Trenčianske Teplice
21. - 22.11.2009
sobota, neděle
kurzy v Kroměříži pod vedením PhDr. Ivy Enachescu-Hroncové, PhD., spolupracujících lektorů a terapeutů INCipu a pod supervizí prim. doc. MUDr. Zdeňka Bolelouckého, CSc. a doc. MUDr. Jarmily Plevové

Přihlášky na kurzy posílejte výlučně k rukám PhDr. Ivy Enachescu-Hroncové PhD., lektorky IP a psycholožky-koordinátorky INCIP na adresu incip@volny.cz.