KONTAKT:

Koordinátorka Střediska:

INCIP
PhDr. Iva Enachescu - Hroncová, PhD.
Havlíčkova 21 / 803
767 01 Kroměříž
tel.: (+420) 573 33 51 33
mobil: (+420) 605 480 120
E-Mail: incip@volny.czV organizační činnosti pomáhají koordinátorce Střediska :
  • Mgr. Hana Fojtíková - evidence a kontrola teoretického vzdělávání účastníků výcviku
  • Mgr. Zdeňka Tomšů - s Mgr. Šimkovou eviduje a kontroluje počet hodin práce na kazuistikách
  • Mgr. Yveta Šimková - s Mgr. Tomšů eviduje a kontroluje počty hodin praktické zkušenosti - účasti na setkáních
  • MUDr. Kateřina Michutová - pro účel vydání ve Sborníku soustřeďuje kazuistiky
  • Ing. Jiří Šimek - webmaster