AKREDITACE INCIP
 
ASOCIACE KLINICKÝCH PSYCHOLOGŮ
ČESKÉ REPUBLIKY

IČO : 14 88 97 81
AKP ČR, Fakultní poliklinika Klimentská, Lannova 2, 115 60 Praha 1,
tel : 24 80 23 42, fax : 23 12 916, e-mail : akp@mybox.cz


v Praze 10.5.2001

č.j. 20010418/2

PhDr. Iva Enachescu Hroncová
Havlíčkova 21 / 803
767 01 Kroměříž


Vážená paní doktorko,
podala jste žádost o akreditaci komplexního vzdělávacího programu v psychoterapii institutu INCIP pro oblast zdravotnictví.

Komise žádost projednala 18.4.2001 v tomto složení : PhDr. Petr Goldmann, za Asociaci klinických psychologů, předseda komise, doc.MUDr.Vladimír Hort a MUDr.Pavel Tauterman za Psychiatrickou společnost ČLS JEP, doc. PhDr. Jana Kocourková za IPVZ a MUDr. Helena Fišerová, PhDr. Šárka Gjuričová za Českou psychoterapeutickou společnost CLS JEP.

Komise rozhodla takto :

Souhlas s udělením akreditace pro oblast zdravotnictví pro komplexní vzdělávací program Vašeho institutu INCIP se uděluje na tři roky.


Za akreditační komisi


PhDr. Petr Goldmann
předseda komise

<<< zpět