Závazná přihláška k účasti na kursu Integrované psychoterapie (Knobloch)

Termín konání:
Kurs I. : 22.7. - 26.7.2009 ...........Kurs II. : 29.7. - 2.8.2003

 
Jméno:
Příjmení:
Titul:
Datum narození:
Profese stanoviště:

Telefon:

Absolvovaná odb. školení, kurzy:


Adresa pro korespondenci:
Ulice:
Město:
PSČ:
Telefon:

Váš Email:
Nocleh mám zajištěn kde?
Žádám zajištění stravy ve dnech:

Mám zájem o účast na kurzu pro:
začátečníky xxxxx pokročilé xxxxxxxxxxxx