ZRAVODAJ / NEWSLETTER
 
Úvod,obecné informace /PhDr Iva Enachescu-Hroncová/

Z historie INCIP /PhDr Iva Enachescu-Hroncová/
Článek prof.dra Knoblocha,ze Zpráv Psychoterapeutické sekce Světové psychiatrické asociace, jejímž byl v letech l993 - 1996 předsedou

K narozeninám myslitele,průkopníka a přítele /PhDr Michal Adler,Canada/
Blahopřání /Míla Bendová/

Prof.dr Knobloch´s Birthday /dr J.C.A.Morrant,Canada /

MUDr Ferdinand Knobloch,CSc/Praha/,F.R.C.P./Canada/,životopisná data a bibliografie

Rubrika "Konalo se ...."
Co by měl psychoterapeut vědět o etologii a sociobiologii/Záznam ze semináře dr Jaroslava Madlafouska na Psychiatrické klinice v Praze 25.dubna 1996,dop.literatura/

Integrovaná psychoterapie v práci s dětmi a adolescenty -víkendový seminář INCIP/MUDr Josef Blažek,mgr.Martina Imrýšková/

II.víkendové setkání: Zpracovala PhDr Anka Braunerová,koordinátor a účastnice II.víkendového setkání

Rubrika "Chystá se..."
Akce INCIP v nejbližší době/ kursy,publikace/

Rubrika Recenze
m T.Ericson /1993/,Rethinking Oedipus " An Evolutionary Perspective of Incest Avoidance Am.J.of Psychiatry,15O;
3 March,411 -416. /prof.F.Knobloch/
Integrovaná psychoterapie v Číně /Jason Aronson,M.D. Publisher/
Rubrika Zprávy
   
<<<zpět