CÍLE, VÝSLEDKY

Cíle a výsledky střediska INCIP

  1. Užití prostředků Integrované psychoterapi k vytváření zdravého životního stylu
  2. Prevence, léčba, rehabilitace poruch zdraví u nichž je psychoterapie indikována
  3. Výzkum procesu a výsledků Integrované psychoterapie
  4. Vzdělávání odborníků psychoterapeutů
  5. Osvětová činnost

(ilustrace: Jiří Winter Neprakta)

 

ad2)

ad4)
Určeno:
pracovníkům humanitních organizací, psychologům, psychiatrům, somatickým lékařům, sestrám, soc. pracovníkům, pedagogům, ale i studentům a pracovníkům jiných profesí.